Rzymskokatolicka Parafia pw. Świętego Wojciecha Biskupa i Męczennika w Nidzicy

ul. Młynarska 12, 13-100 Nidzica, tel. 89 625 29 12

Kancelaria parafialna - Sakramenty

Posługa sakramentalna:

Chrzest

Jezus mówi: "Kto uwierzy i przyjmie chrzest, będzie zbawiony". (Mk 16,16)

Rodzice i chrzestni są zobowiązani do stworzenia nowo ochrzczonemu środowiska wiary i wzrostu na drodze życia chrześcijańskiego. Stąd odpowiedzialność chrzestnych za rozwój religijny dziecka. Dlatego na chrzestnych wybieramy nie według więzi rodzinnych, ale wierności Bogu i Kościołowi (min. 16 lat, bierzmowany, żyjący samotnie albo w związku sakramentalnym, praktykujący).


 • Chrzty w naszej parafii odbywają się w 2 i 4 niedziele każdego miesiąca oraz w 1 i 2 dzień świąt Bożego Narodzenia i w 1 i 2 dzień świąt Wielkanocnych.

 • Chrzty udzielane są w czasie Mszy św. niedzielnej o godz. 10.00.

 • W przypadku choroby dziecka możliwe jest indywidualne ustalenie terminu udzielenia sakramentu chrztu.

 • Około dwa tygodnie przed chrztem rodzice (lub rodzic) zgłaszają się do kancelarii parafialnej z Aktem Urodzenia dziecka oraz świadectwem ślubu kościelnego rodziców (ew. konkordatowe zaświadczenie)

 • Rodzice chrzestni muszą przedstawić zaświadczenia wystawione przez macierzystą parafię. Świadectwa te należy dostarczyć w dniu spisywania aktu chrztu, a najpóźniej w dniu chrztu świętego.

 • Około 15 min. przed Mszą Świętą z udzielaniem sakramentu chrztu rodzice i chrzestni zgłaszają się do kancelarii by złożyć podpisy na akcie chrztu.

 • Do przyjęcia zadań chrzestnego, wg Kodeksu Prawa Kanonicznego (KPK 874), może być dopuszczony ten, kto:

  • Ukończył 16 lat (dopuszczalne wyjątki);

  • Jest katolikiem, bierzmowanym, oraz prowadzi życie zgodne z wiarą i odpowiadające funkcji jaką ma pełnić (tzn. praktykujący, żyjący w małżeństwie sakramentalnym lub samotny).

 • Osoba ochrzczona ale innego wyznania może być tylko świadkiem chrztu św.

 • Przed chrztem rodzice i chrzestni powinni przystąpić do sakramentu pokuty.

 • Rodzice żyjący w związkach niesakramentalnych do spowiedzi nie przystępują.

 • W czasie Mszy świętej "chrzcielnej" należy przystąpić do Komunii św. (rozwiedzeni i żyjący bez sakramentu małżeństwa do Komunii św. nie przystępują). Dobrze jest ofiarować tę Komunię w intencji dziecka.

 • Na chrzest należy ze sobą przynieść świecę chrzcielną oraz białą szatę.

 • Dobrym zwyczajem jest zamówienie Mszy św. w intencji dziecka w rocznicę chrztu św.

 • Aby ochrzcić dziecko spoza parafii należy uzyskać stosowne pozwolenie od Ks. Proboszcza ze swojej parafii.

Małżeństwo

Jezus mówi: "Dlatego opuści człowiek ojca i matkę i złączy się ze swoją żoną, i będą oboje jednym ciałem. A tak już nie są dwoje, lecz jedno ciało. Co więc Bóg złączył, niech człowiek nie rozdziela ". (Mt 19,5-6)


Narzeczeni, pragnący by ich miłość stała się wobec Boga i Kościoła drogą zbawienia i uświęcenia przez chrześcijańskie małżeństwo, powinni się zgłosić do kancelarii parafialnej co najmniej trzy miesiące przed planowanym terminem ślubu.

 • Formalności przedślubne należy załatwiać w parafii narzeczonej bądź narzeczonego około 3 miesiące przed ślubem. Termin ślubu można ustalić dużo wcześniej.

 • Zawierający sakramentalny związek małżeński w Kościele Katolickim są zobowiązani:

  • do uzyskania dla niego skutków cywilnych (tzw. Ślub konkordatowy) przedstawiając odpowiedni dokument z USC (Zaświadczenie braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa).

  • albo do wcześniejszego zawarcia kontraktu cywilnego przedstawiając akt cywilny z USC.

 • Obydwoje narzeczeni przedstawiają:

  • Świadectwo chrztu świętego (aktualne, z datą wystawienia nie wcześniej niż trzy miesiące przed jej doręczeniem).

  • Dowód osobisty (do wglądu).

  • Zaświadczenie o ukończeniu kursu przedmałżeńskiego.

  • Zaświadczenia z Urzędu Stanu Cywilnego o braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa.

  • Osoby nieletnie (przed ukończeniem 18-tego roku życia) muszą przedstawić zezwolenie sądu i zgodę pisemną rodziców.

  • Wdowiec lub wdowa - odpisy aktu zgonu zmarłego małżonka lub małżonki zarówno z U.S.C. jak i z parafii zamieszkania.

  • Dane personalne świadków ślubu: imię, nazwisko, wyznanie, wiek, adres zamieszkania (świadkiem ślubu może być osoba pełnoletnia i mająca zdolność podejmowania czynności prawnych).

 • Na podstawie powyższych dokumentów zostanie spisany protokół przedślubny oraz zapowiedzi.

 • Po spisaniu protokołu przedślubnego należy w najbliższym czasie przystąpić do spowiedzi. Przy konfesjonale na początku spowiedzi należy powiedzieć, że jest to spowiedź przedślubna.

 • Po wygłoszeniu zapowiedzi, zaświadczenie o tym fakcie, należy dostarczyć do kancelarii parafialnej.

 • Na dzień przed ślubem należy przystąpić do spowiedzi.

 • W dniu ślubu:

  • narzeczeni i świadkowie dostarczają do kancelarii kartki od spowiedzi (l5 minut przed ślubem).

  • po ceremonii należy złożyć podpisy (zarówno młodzi jak świadkowie) na Zaświadczeniu o zawarciu małżeństwa.

 • W przypadku tzw. Ślubu konkordatowego ksiądz przekaże nowożeńcom Zaświadczenie o zawarciu małżeństwa. W ciągu pięciu dni od zawarcia małżeństwa zostanie o tym powiadomiony Urząd Stanu Cywilnego. Tam też należy odebrać Akt ślubu potrzebny do załatwiania jakichkolwiek spraw cywilnych.

 • W celu załatwienia jakichkolwiek spraw kościelnych wypis o zawarciu małżeństwa można odbierać w kancelarii parafialnej.

 • Zasadą jest, iż sakrament małżeństwa przyjmuje się w parafii narzeczonego lub narzeczonej. Gdyby jednak zaistniały jakieś warunki wskazujące na potrzebę zawarcia małżeństwa poza własną parafia należy uzyskać licencję na ślub w innym kościele lub zgodę na przygotowanie do sakramentu małżeństwa poza własną parafią.


Odwiedziny chorych w domu

Apostoł pisze: "Choruje ktoś wśród was? Niech sprowadzi kapłanów Kościoła, by się modlili nad nim i namaścili go olejem w imię Pana". (Jk 5,14)
 • Sakramentu chorych udzielamy na wezwanie.

 • Pragniemy Was Bracia i Siostry uwrażliwić na to, byście brali pod uwagę potrzeby religijne Waszych podeszłych w latach krewnych i nie zwlekali z zaproszeniem kapłana z posługą sakramentalną. Niestety zdarza się, że przychodzimy z posługą wówczas, gdy osoba podeszła w latach nie potrafi należycie wyspowiadać się i w pełnej świadomości przyjąć łaski sakramentalnej.

 • Przy okazji - by nie wzbudzać niepotrzebnych lęków - pamiętajmy, że wizyta kapłana nie jest "ostatnią posługą", ale ma na celu duchowe pokrzepienie i podźwignięcie człowieka.

 • Wzywajmy do chorych na tyle wcześnie, by mogli jeszcze świadomie wyspowiadać się.
  W domu należy przygotować stół nakryty obrusem, naczynie z wodą święconą i kropidło, świece, trochę waty.

 • Prosimy o księdza dzwoniąc do kancelarii, bądź bezpośrednio na plebanii.

 • Chorych odwiedzamy w domach w każdy pierwszy piątek miesiąca w godzinach 8.00-11.00. Podczas wizyty udzielamy (według potrzeby) sakramentów Pokuty, Komunii i Namaszczenia Chorych). Chęć skorzystania z comiesięcznych odwiedzin chorych zgłaszamy do kancelarii parafialnej.

Sakrament Bierzmowania


 • Przygotowanie do sakramentu dojrzałości chrześcijańskiej obejmuje gimnazjalistów od klasy pierwszej do trzeciej w ramach katechezy szkolnej.

 • Klasy trzecie bezpośrednie przygotowanie do bierzmowania odbywają także w parafii.

 • Termin udzielania Sakramentu Bierzmowania zostaje podany kandydatom natychmiast po uzgodnieniu z ks. biskupem.

 • Zachęcamy osoby, które chcą przystąpić do sakramentu bierzmowania a nie są uczniami gimnazjum o kontakt z kancelarią parafialną.

Pogrzeb

 • Sprawy pogrzebu załatwiane są w kancelarii parafialnej osobiście przez najbliższych z rodziny zmarłego, a tylko w przypadku ich braku przez znajomych czy sąsiadów. Takich spraw nie załatwiamy telefonicznie.

 • Dokumenty konieczne do pochówku:

 • Skrócony Odpis Aktu Zgonu z Urzędu Stanu Cywilnego lub Karta zgonu potwierdzona przez lekarza i Urząd Stanu Cywilnego.

 • Jeśli zmarły przystępował do sakramentów świętych przed śmiercią zaświadczenia o ich przyjęciu.

 • Przed powiadomieniem innych o uroczystościach pogrzebowych, należy ustalić dzień, godzinę i miejsce pogrzebu z kancelarią parafialną.

 • Pogrzeb osoby nie z naszej parafii jest możliwy po przedstawieniu w kancelarii pisemnej zgody Ks. Proboszcza parafii, w której mieszkał zmarły.

Pokuta i pojednanie

(KKK 1422) "Ci zaś, którzy przystępują do sakramentu pokuty, otrzymują od miłosierdzia Bożego przebaczenie zniewagi wyrządzonej Bogu i równocześnie dostępują pojednania z Kościołem, któremu, grzesząc, zadali ranę, a który przyczynia się do ich nawrócenia miłością, przykładem i modlitwą"

 • Spowiadamy codziennie podczas każdej Mszy św.

 • W pierwszy piątek miesiąca spowiadamy w godz. 6.00-7.00 17.00-18.00.

 • Istnieje możliwość umówienia się na spowiedź lub rozmowę.Msze Święte

NIEDZIELA

7:00 8:30 10:00 11:30 13:00 18:00

PON-SOB
6:30 7:00 18:00

Pozostałe nabożeństwa

Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy-środy po Mszy św. o godz. 18.00